kolmapäev, 31. oktoober 2012

Jalajälgi jätmata!

Iga lapski teab, et prügi ei tohi maha visata ja et kõik, mida metsa viid, too ka tagasi.  Meil  Eestis on veel puutumata loodust - rabasid, soid ja metsi, kus on võimalik turvaliselt aega veeta.
Mõned tähtsad oskused, kuidas metsas toime tulla, kulusid marjaks ära. Tuli välja, et polegi nii kerge teha onni käepärastest vahenditest.
Ringkäik Tolkuse rabas mõjus väga kosutavalt!


 Tüdrukud tegid onni kuuse alla!  Poiste onn  meenutas haohunnikut!


30. oktoobril 2012

teisipäev, 30. oktoober 2012

Külm päev Kabli Looduskeskuses

Marge kirjutas projekti KIKile ja me saime külastada Kabli Looduskeskust ja Tolkuse raba. Ilm oli jahe ning tuuline, kuid me olime soojalt riides ja ei külmunud ära. Nägime, kuidas linnuteadlased uurivad lindude rändeid. Kabli linnujaamas on sügiseti üleval hiigelsuur, 17 m kõrgune mõrdpüünis, mille abil on linde rõngastatud ja rännet uuritud juba pea 40 aastat.